Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forslag om endringer i Sametingets valgordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen foreslår endringer i samelovens bestemmelser om Sametingets valgordning. Målsettingen med lovendringsforslagene er å bidra til økt deltakelse ved sametingsvalget og å sikre større legitimitet og status for Sametinget.

- Endringene vi foreslår vil gjøre at mandatfordelingen i Sametinget samsvarer bedre med de avgitte stemmene, samt at vi får et vesentlig raskere valgoppgjør, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. - Revisjon av Sametingets egen valgordning er en sak hvor det er naturlig og hensiktsmessig at Sametinget har betydelig innflytelse. Vi har derfor lagt avgjørende vekt på Sametingets syn, fortsetter statsråden.

Endringsforslagene omfatter blant annet valgkretsinndelingen og mandatfordelingen. Tallet på valgkretser ved Sametingsvalget foreslås redusert til 7, fra 13 i dag. Revisjonen vil gjøre at behovet for ordningen med fire utjevningsmandater faller bort, og ordningen foreslås derfor fjernet. Sametinget vil således igjen ha 39 mandater. Videre foreslås det å endre betegnelsen ”Samemanntallet” til ”Sametingets valgmanntall”.

Endringsforslagene foreslås gjennomført med virkning for sametingsvalget i 2009.

Forslagene til lovendringer bygger på en rapport fra et faglig ekspertutvalg som ble nedsatt av Sametinget, i forståelse med departementet. Sametinget er konsultert i arbeidet med regjeringens lovforslag og vil bli konsultert i det påfølgende forskriftsarbeidet.

Til toppen