Historisk arkiv

Gir 800 000 kroner til samekonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har besluttet å støtte Samerådets 19. konferanse med 800 000 kroner. Konferansen avholdes i Rovaniemi i Nord Finland i oktober 2008.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har besluttet å støtte Samerådets 19. konferanse med 800 000 kroner. Konferansen avholdes i Rovaniemi i Nord Finland i oktober 2008.

Regjeringen har som målsetning å fremme kontakt og samhold mellom samer over landegrensene. Samerådets grenseoverskridende arbeid er i tråd med denne målsetningen og vi ønsker derfor å bidra til at den 19. samekonferansen kan gjennomføres, sier statssekretær Raimo Valle.

Samerådet er et samarbeidsorgan for samiske organisasjoner i Finland, Norge, Sverige og Russland, og er en uavhengig samisk organisasjon (NGO). Samekonferansen, som avholdes hvert fjerde år, er Samerådets øverste beslutningsorgan. Den 19. samekonferansen avholdes i Rovaniemi 27.10.-2.11.08, med samisk kulturarv som hovedtema.

- Samekonferansen har spilt en viktig rolle i den samepolitiske utviklingen etter 2. verdenskrig og har fortsatt stor betydning for samisk organisasjonsliv og same- og urfolkspolitikk både i et nasjonalt, nordisk og internasjonalt perspektiv, sier Valle.