Historisk arkiv

Lettere å få flerreisevisum til Norge fra Murmansk og Arkhangelsk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Med nye retningslinjer som trer i kraft 1. oktober 2008, blir det enklere for personer fra Murmansk og Arkhangelsk å krysse vår felles grense i nord for hverdagslige gjøremål. - Målet er å forenkle grensepasseringen over Storskog som en del av regjeringens nordområdesatsing, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Med nye retningslinjer som trer i kraft 1. oktober 2008, blir det enklere for personer fra Murmansk og Arkhangelsk å krysse vår felles grense i nord for hverdagslige gjøremål.
- Målet er å forenkle grensepasseringen over Storskog som en del av regjeringens nordområdesatsing, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

På bakgrunn av det historisk/kulturelle samkvemmet mellom Norges og Russlands nordområder gjennom tidene, har personer som er bosatt i Murmansk og Arkhangelsk i Russland et særskilt behov for muligheten til å kunne foreta gjentatte innreiser for besøk i Norge. Som medlem av Schengensamarbeidet, representerer Norge Schengens yttergrense mot Russland, og russiske borgere er visumpliktige til Schengenterritoriet.

Noen søkere fra Murmansk og Arkhangelsk er allerede omfattet av dagens regler hvor det kan gis flerreisevisum med gyldighet på inntil fem år. Dette gjelder for eksempel forretnings-reisende, yrkessjåfører, sjømenn m. fl., slik det fremgår av Arbeids- og Inkluderingsdepartementets rundskriv av 9. januar 2008.

De nye retningslinjene gir en mulighet for at flerreisevisum med gyldighetsperiode på inntil fem år, også kan gis for vanlige, hverdagslige besøk for personer som er bosatt i Murmansk og Arkhangelsk og som søker visum til Norge ved det norske generalkonsulat i Murmansk.

Det skilles mellom førstegangs søknad og neste søknad om visum, på den måten at førstegangs visum gis på ordinær måte for én innreise for et nærmere angitt tidsrom.  Visum som blir innvilget etter at søker har overholdt vilkårene for et tidligere visum, gis som flerreisevisum med gyldighetsperiode på 12 måneder, deretter gis flerreisevisumet en gyldighetsperiode på inntil fem år.

De nye retningslinjene fremgår av Arbeids- og Inkluderingsdepartementets rundskriv