Historisk arkiv

Skjerpet krav til sikret underhold ved familieinnvandring og nytt tiltak mot tvangsekteskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender på høring et forslag om skjerpet krav til sikret underhold ved familieinnvandring. Det fremmes også forslag om forskriftsregler for å gjennomføre en ny intervjuordning som Stortinget har vedtatt, og som skal motvirke at unge personer som er bosatt i Norge, bli utsatt for tvangsekteskap i utlandet.

I tråd med det Stortinget sluttet seg til da den nye utlendingsloven ble behandlet våren 2008, foreslår Arbeids- og inkluderingsdepartementet nye regler om et skjerpet krav til sikret underhold for familieinnvandring. Innstramningene innebærer blant annet at det ikke lenger skal gjøres unntak fra underholdskravet selv om den som bor i Norge er norsk borger. I tillegg til sikkerhet for framtidig inntekt, kreves det at den som skal hente familien til Norge, kan dokumentere tidligere inntekt, og vedkommende må ikke ha mottatt sosialhjelp i året forut for at ektefellen søker opphold.

- Underholdskravet kan stimulere unge mennesker til å skaffe seg et fundament i livet gjennom utdanning og arbeid, slik at de er mer økonomisk uavhengige av familien og derved har bedre forutsetninger for å motsette seg press fra familien i ekteskapssammenheng, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Den nye intervjuordningen som skal iverksettes, innebærer at personer som er under 25 år og som inngår ekteskap i utlandet, som hovedregel ikke kan få hente ektefellen til Norge før de selv har returnert til Norge og blitt intervjuet av utlendingsmyndighetene. Formålet er å hindre at noen blir presset til å inngå ekteskap mot sin vilje under ferieopphold eller tilsvarende i utlandet.

Lenke til høringsforslag