Historisk arkiv

MUFere skal få sin sak vurdert på nytt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil gi MUFere som fikk opphold i 2005 og 2006, og som senere ikke har fått tillatelsen fornyet, adgang til å få sin sak vurdert på nytt med sikte på varig opphold. Det må imidlertid være et vilkår at identiteten er avklart, og at det ikke er grunnlag for å utvise søkeren på grunn av straffbare forhold.

– Disse sakene er av en helt spesiell karakter. Denne gruppen har vært i Norge i 10 år. Skiftende regjeringer har vurdert deres situasjon, med varierende konklusjoner. Dette har gitt dem et betimelig håp om fortsatt opphold i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

– Jeg mener det er riktig at de som fikk en oppholdstillatelse i 2005, og som da fikk en forventning om å få bli i Norge, nå får en ny sjanse, sier statsråden.

Departementet vil sende på høring et forslag til forskriftsbestemmelser som gir de såkalte MUFerne (Midlertidig opphold Uten rett til Familiegjenforening), som fikk opphold i 2005 og 2006 og senere ikke har fått tillatelsen fornyet, en ny mulighet til å søke om en tillatelse som vil gi dem grunnlag for en varig oppholdstillatelse i Norge.  Det samme vil gjelde for dem som fikk sin sak stilt i bero i 2006, og senere ikke har fått en tillatelse.