Forsiden

Historisk arkiv

Hvordan påvirker globaliseringen våre velferdsordninger?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen har i dag satt ned et utvalg som skal gi mer kunnskap om hvordan den norske velferdsmodellen fungerer i en tid med økt inn- og utvandring.

- Jeg er opptatt av å videreføre den norske modellen i en ny tid. Da våre velferdsordninger ble laget var inn- og utvandringen på et mye lavere nivå, og befolkningen mindre sammensatt, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Utvalget skal se på effekten av større mobilitet i befolkningen og hva slags utfordringer den norske velferdsmodellen møter på grunn av mer bevegelse over landegrensene.    

- Vi trenger mer kunnskap om hvordan økt migrasjon og mobilitet påvirker vår velferdsmodell. Derfor har regjeringen i dag opprettet et utvalg med noen av de beste hodene på dette fagfeltet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Utvalget har fått et bredt mandat og skal blant annet se på trygdeordninger og virkemidlene i integrerings- og arbeidsmarkedspolitikken.

- Dette berører ikke bare innvandrere, men også pensjonister og arbeidstakere som i perioder bor i andre land, sier statsråd Dag Terje Andersen. 

Utvalget skal også se på om det er sider ved innvandringspolitikken som er spesielt relevant for den fremtidige utformingen av den norske velferdsmodellen.

- Høy yrkesdeltakelse er en forutsetning for å finansiere gode velferdsordninger. Vi må sikre at velferdsordningene i seg selv ikke er til hinder for arbeid. Å jobbe skal alltid lønne seg, sier statsråden. 

Utvalget skal legge frem sin utredning for Arbeids- og inkluderingsdepartementet innen 6. mai 2011. 

Utvalgsmedlemmer:
1. Grete Brochmann, professor, Oslo, leder
2. Torben Andersen, professor, Aarhus, Danmark
3. Anne Britt Djuve, forsker, Oppegård
4. Einar Niemi, professor, Tromsø
5. Knut Røed, seniorforsker, Oppegård
6. Inge Skeie, avdelingsdirektør, Oppegård
7. Sverre Try, seniorrådgiver, Oslo
8. Anna Aabø, administrerende direktør, Stavanger

Mandat
Mandat for utvalget