Historisk arkiv

Historisk arkiv

Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen – styrket innsats 2008. Mål for inkludering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2007-2008) – Statsbudsjettet 2008

 

Innhold

Forord, definisjoner og statistikk

Del I   Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen – styrket innsats 2008

Del II Mål for inkludering

 

Dokumentet i PDF-format (1,3 mb)