Historisk arkiv

Samiske tall forteller

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kommentert samisk statistikk 2008

Rapport som spesielt drøfter tilgangen på samiske data i dag og mulighetene for nye og bedre data i framtida.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sammen med Sametinget i Norge tatt initiativ til å gi ut en årlig rapport med kommentert samisk statistikk. Rapporten skal kunne brukes i forbindelse med konsultasjonene mellom Regjeringen og Sametinget.

I rapporten som her foreligger, drøftes spesielt tilgangen på samiske data i dag og mulighetene for nye og bedre data i framtida. Dette er et avgjørende moment for videre utvikling av god samisk statistikk.

Last ned rapport:
Samiske tall teller. Kommentert samisk statistikk 2008 (pdf)