Tidligere arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap)

(Periodene 17.10.2005–20.06.08 og 02.10.09–20.10.2009)

Født: 1962

Bjarne Håkon Hanssen har ansvar for politikken knyttet til arbeid og velferd, pensjoner, innvandring og integrering, samer og nasjonale minoriteter. Hanssen er valgt inn på Stortinget som representant fra Nord-Trøndelag, der han tidligere har vært fylkesordfører. Hanssen er født i 1962.

Politiske verv

2008-2009    Statsråd og sjef for Helse- og omsorgsdepartementet
   og sjef for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

2005-2008

   Statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

2003-2005

   Leder i Arbeiderpartiets arbeidsgruppe for europadebatt

2001-2005

   Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag

2001-2005

   Medlem i Arbeiderpartiets gruppestyre

2000-2001

   Statsråd, Landsbruksdepartementet

1997-2001

   Stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag

1995-1997

   Fylkesordfører i Nord-Trøndelag

1989-1993

   Vararepresentant på Stortinget fra Nord-Trøndelag

1980-1982

   Leder for AUF i Nord-Trøndelag

  

 

Medlemskap i stortingskomiteer og delegasjoner

2001-2005

   Sosialkomiteen

2001-2005

   Konsultasjonsorganet for EØS-saker

1997-2001

   Valgkomiteen

1997-2001

   Næringskomiteen

  

 

Yrkeserfaring

1989-1991

   Rådmann i Fosnes kommune

1987-1989

   Bestyrer for Klingenbergheimen HVPU

  

 

Utdanning

1985

   Allmennlærerutdanningen, Levanger Lærerhøgskole

  

 

Andre verv

1995-1997

   Leder for Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag