Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsministeren besøker Finnmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sted:

Bjarne Håkon Hanssen besøker Finnmark i forbindelse med arbeidet med stortingsmelding om samepolitikken.

Arbeids- og inkluderingsministeren besøker Finnmark i forbindelse med arbeidet med stortingsmelding om samepolitikken. Han skal bl.a. være med på:

Tirsdag 17. april kl. 13.30-15.30: Åpent møte om regjeringens samepolitikk og arbeidet med stortingsmeldingen om samepolitikken. Statsråden vil sitte i panelet sammen med sametingspresident Aili Keskitalo, sametingsrepresentant Egil Olli og statssekretær Randi Øverland, Kultur- og kirkedepartementet.