Tidligere statssekretær i AID Berit Oskal Eira (Ap)

(Perioden 28.10.2005 - 26.10.2007)

Født: 1951

Statssekretær for samisk‑ og minoritetssaker.

Utdanning

2002

  

Universitetet i Tromsø, Praktisk pedagogikk

1999

 

Sámi allaskuvla, Kautokeino, grunnfag i samisk           

1998

 

Bardufoss v.g.s., Nyere historie  

1996

 

Sámi allaskuvla, Kautokeino,samisk semesteremne

1994

 

Nord‑Trøndelag distriktshøgskole, administrasjon og ledelse

1988

 

Etablererskolen i Nord‑Norge

1976‑1977

 

Brannbakken videregående skole, Narvik, ett‑årig kurs for husflidsarbeidere

1975‑1976

 

Samiskkurs

1974‑1976

 

Samernas Folkhögskola, Jokkmokk (duodji)

1972‑1973

 

Nordland Husflidskole, Narvik (årskurs i forming)

1970

 

Tromsø Gymnas, realskole1971/72, Husflidskolen for Troms, Moen i Målselv

1966‑1967

 

Tromstun Framhaldsskole, Tromsø

        

   

Arbeid

1981‑2005

 

Arbeidet med reindrift deltid, kombinert med systue /duodji for salg

2004‑2005

 

Undervisning på Sameskolen i Troms, Målselv som timelærer i duodji og samisk

1988‑2000

 

Undervisning på Sameskolen i Troms, Målselv som timelærer i duodji og samisk

1995‑1996

 

Prosjektleder, kursleder for NRL

1984‑1987

 

Forskjellige oppdrag for NRL

1982‑1984

 

Formann i Norske Reindriftsamers Landsforbund

1979‑1981

 

Organisasjonssekretær i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Tromsø

1979

 

Sløydlærer, Samernas Folkhögskola, Jokkmokk

1978

 

Arrangert og undervist på skinnberedningskurs, A/L Sii’da

1976‑1978

 

Undervisning Statens reindriftskole

1974

 

Ledet produktutviklingsarbeid, Sii’da, Kautokeino

        

   

Politisk erfaring

2001‑2005

 

Medlem i det nye Samerettsutvalget, oppnevnt 2001

2001‑2005

 

Medlem og styremedlem i Samisk parlamentarisk råd

2001‑2005

 

Sametingsrepresentant fra 2001

         

   

Andre verv

Leder for styret for Sameskolen i Troms, Målselv

Leder for Tromssa Samiid Duodji, (fylkeslag av Samiid Duodji)

Varamedlem i samisk språkråd

Varamedlem i Reindriftstyret

Til toppen