Tidligere statssekretær for same- og minoritetssaker Raimo Valle (Ap)

(Perioden 26.10.2007–20.10.2009)

Født: 1965

Statssekretær for same- og minoritetssaker

Utdanning

1984-1989

  

Cand. Mag med fagene finsk grunnfag, samfunnsplanlegging og lokalsamfunns¬forskning semesteremne og offentlig politikk og administrasjon storfag.

  

   

Arbeidserfaring

2006-

 

Assisterende stabssjef, Troms Fylkeskommune

2004-2006

 

Samepolitisk rådgiver, Troms Fylkeskommune

1996-2004

 

Samekonsulent, Troms Fylkeskommune

2001

 

Underdirektør (vikariat), Sametinget

1993

 

Prosjektkonsulent, Troms Fylkeskommune

1986‑1987

 

Førstegangstjeneste, Brig N

­­­  

   

Tillitsverv

2001‑2007

  Styremedlem, Samfunnsviternes fagforening 

2001-2003

 

Varamedlem styret, Samfunnsviternes fagforening 

1997-2003

 

Styremedlem/leder, Samfunnsviternes fagforening, Troms fylkeslag

1996-2003

 

Tilltitsvalgt, Samfunnsviternes fagforening, Troms Fylkeskommune

1999-2003

 

Nestleder, Akademikerne, Troms Fylkeskommune 

1992-1993

 

Leder, Åttringen interesselag  

1990-1993

 

Styremedlem, Senter for samiske studier, UiTø  

1990-1992

 

Styremedlem/leder, Tromsø sameforening  

1987

 

Hovedtillitsvalgt, Sambandskompaniet, Brig N

1985-1986 Styremedlem, Norsk Studentunion, UiTØ

  

   

Deltakelse i offentlige arbeidsgrupper mv.

Delutredning for samisk museumsvirksomhet i Nordre Nordland og Troms (Sametinget)

Referansegruppe for samisk statistikkprosjekt (Sametinget, SSB, KRD)

Utgifter knyttet til tospråklighet i kommuner og fylkeskommuner (KRD)

Til toppen