Tidligere statssekretær i AID Laila Gustavsen (Ap)

(Perioden 17.10.2005–01.10.2009)

Født: 1973

Statssekretær for velferdspolitiske saker.

Utdanning

2002

  

BI, enkeltstående høyskolefag

1993

 

Offentlig godkjent fotterapeut

     

   

Yrkeserfaring

2004‑2005

 

Avdelingsleder Arbeids og velferdskontoret, Kongsberg

2002‑2004

 

Sosialkonsulent – sosialkontoret i Kongsberg

1999‑2003

 

Daglig leder Kongsgårdmoen Skolefritidsordning

1994‑1999

 

Selvstendig næringsdrivende fotterapeut

     

   

Politisk erfaring

2005

 

Medlem i styringsgruppa for det sentrale kvinnenettverket for Arbeiderpartiet

2004‑2005

 

Leder i Arbeiderparitets kvinnenettverk i Buskerud

2005‑2009

 

3. vararepresentant til Stortinget for Buskerud Arbeiderparti

2001‑2005

 

2. Vararepresentant til Stortinget for Buskerud Arbeiderparti

1998‑2001

 

Styremedlem i Barnevernsambandet i Buskerud

1995‑2003

 

Fylkestingsrepresentant Buskerud, ulike verv

1996‑2005

 

Diverse verv lokalt i Arbeiderpartiet på lokallagsnivå og fylkeslagsnivå

1987‑1996

 

Diverse verv AUF