Tidligere statssekretær for integrerings-, innvandrings- og mangfoldssaker i AID Libe Rieber-Mohn (Ap)

(Perioden 21.10.2005–20.10.2009)

Født: 1965

Statssekretær for integrerings-, innvandrings- og mangfoldssaker.

Utdanning

1997

  

Harvard Extension School

1994

 

Embetseksamen i sosiologi (Cand Sociol), Universitetet i Oslo

1990

 

Sosiologi mellomfag, organisasjon og ledelse

1989

 

Kriminologi grunnfag

  

   

Praksis

2004‑2005

 

Politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe

2002‑2003

 

Prosjektleder Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune

2001‑2002

 

Seniorkonsulent Cap Gemini Ernst & Young

1998‑1999

 

Seksjonsleder i Bydel Gamle Oslo, Oslo kommune

1995‑1996

 

Byrådssekretær i byrådsavdelingen, Oslo kommune

1994‑1995

 

Vitenskapelig assistent ved Institutt for Samfunnsforskning

1991‑1994

 

Stud. Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo

1989

 

Valgkampsekretær Oslo Ap

1987

 

Deltidsengasjement som konsulent, STUI, Kultur‑ og vitenskapsdepartementet

1986

 

Fritidsklubbleder ved Årvoll fritidsklubb

1985

 

Deltidsarbeid som kontorsekretær Framfylkingen

­­­  

   

Organisasjonserfaring

2005‑

 

Leder av Kristiania forumsforening

2004

 

Leder av Arbeiderpartiets innvandrings‑ og integreringsutvalg

2000‑

 

Styremedlem Oslo Bys Vel

1999‑2003

 

Bystyremedlem Oslo, finanskomiteen

1992‑1996

 

Medlem av Oslo kommunale Husleienemd, Oslo kommunale Dyrevernsnemd, og Oslo Kommunale 17.mai komite

1993‑1995

 

Styremedlem Oslo Bys Vel

1988‑1992

 

Bystyremedlem i Oslo

1986‑1990

 

Leder og nestleder AUF og LOs ungdomsorganisasjon i Oslo

1982‑1984

 

Styremedlem i Oslo Gymnasiastutvalg, elevrådsleder og Bøler bydelsutvalg

  

   

Forskningspraksis

1994-1995

 

Deltakelse på prosjektet "Demokrati og samfunnsutvikling" under temaet "Regjeringen som kollegium: mandat og styringsproblematikk ved institutt for samfunnsforskning

1994-1995

 

Vitenskaplig assistent på prosjektet "Defining Family Obligations in Europe", Institutt for samfunnsforskning

1991-1994

 

Deltakelse som stud.vit.ass på prosjektet "Barn i velferdssamfunnet" ved Universitetet i Oslo, Institutt for Sosiologi

  

   

Publikasjoner

Libe Rieber-Mohn (1994), Familiepolitikk, ideologi og forståelse ‑ tre perioder i etterkrigstidens familiehistorie. Delrapport fra NORAS prosjektet "Sosial endring og barns levekår og livsforhold"

Hege Skjeie, Lars Langengen og Libe Rieber-Mohn (1995), "Aldri mer 1972 ‑ behandlingen av EU-saken i Arbeiderpartiet". Tidsskrift for samfunnsforskning 1/1995

Libe Rieber-Mohn (1991), "En kritikk av det nyklassiske perspektiv på korrupsjon", Sosiologisk Årbok 1991