Tidligere statssekretær i AD Gina Lund (Ap)

Perioden 30.10.2009-15.02.2013

Født: 1962

Utdanning

1991

  

Cand. jur, Universitetet i Oslo

1981

 

Examen Artium, Tvedestrand Videregående skole

  

   

Yrkeserfaring

2009

 

Avdelingsdirektør og leder for etablering av Nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter (NID) i Justisdepartementet

2007-2009

 

Avdelingsdirektør og prosjektleder, Departementsrådens stab i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

2005-2007

 

Avdelingsdirektør i Innvandringsavdelingen, Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet

2004-2005  

Konsulent for Flyktningerådet i New York, USA

2002-2004  

Medstifter av Arctica Design, New York, USA

2001-2002  

Salgs- og markedsdirektør i Creuna Norge

2000-2001  

Forretningsutvikler for Adcore

1997-2000  

Avdelingsdirektør i Plan- og administrasjonsavdelingen i Justisdepartementet

1995-1997  

Rådgiver, Plan- og administrasjonsavdelingen i Justisdepartementet

1993-1994  

Utredningsarbeid for Flyktningerådet i Brussel, Belgia

1992-1993  

Nestleder for Beredskapsavdelingen i Det norske flyktningeråd

1991-1992  

Politisk rådgiver for statsråd Tove Strand Gerhardsen i Arbeids- og administrasjonsdepartementet

1990-1991  

Visummedarbeider for Den norske ambassaden i Santiago de Chile, deltid

1986-1987  

Medstifter og første valgte leder av Sosialdemokratisk Student Forbund (SSF)  

1981-1982  

Fylkessekretær for AUF i Aust-Agder

                  

   

Tillitsverv

En rekke valgte verv i AUF, Arbeiderpartiet og i Sosial Demokratisk Studentforbund. Tillitsvalgt til Studenttinget i Oslo 

  

   

Styreverv

Har vært nestleder i styret for CARE Norge, samt styremedlem i Active Network, Studentenes reisebyrå i Oslo og Studentenes varehus i Oslo