Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nordisk samisk språkpris - Gollegiella 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tale av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ved tildelingen av Gollegiella, Oslo 18. oktober 2006.

Nordisk samisk språkpris – Gollegiella 2006

Tale av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ved tildelingen av Gollegiella, Oslo 18. oktober 2006.

Kjære forsamling

Det er en ære for meg som sameminister i Norge og vertskap for årets utdeling av Nordisk samisk språkpris – Gollegiella, å ønske mine nordiske kolleger, sameminstrene i Finland og Sverige og sametingspresidentene, – og ikke minst, årets prisvinnerne og bedømningskomiteens leder – hjertelig velkommen til utdelingen av nordisk samisk språkpris, Gollegiella.

Gollegiella – som betyr Gullspråk– ble innstiftet av de nordiske sameministrene og sametingspresidentene i 2003. Den ble første gang delt ut i 2004. Språkprisen skal medvirke til å fremme, utvikle og bevare det samiske språk i Norge, Sverige, Finland og Russland. Den kan gå til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner eller institusjoner som har gjort en verdifull innsats for språket.

Å ta vare på og utvikle de forskjellige samiske språkene er en viktig oppgave i samepolitikken. Særlig de minste samiske språkene er utsatt og trenger sterkere stimulering for å overleve. Språket er en viktig kulturbærer, og viktig for den samiske identiteten. Å legge til rette for aktivt og utvidet bruk av samisk språk er med på å gjøre språket levende.Det er et viktig element i den videre utviklingen av den samiske kulturen.

Som politikere kan vi gjøre vårt for å legge til rette for at samisk språk får status og anvendes i det offentlige rom. Skoler og utdanningssteder er arenaer hvor samiskspråklig undervisningsmateriell og bøker er viktige for undervisning og læring. Vi kan gjøre flere arenaer tilgjengelige for samisk språk, som for eksempel internett og mobiltelefoner. Dette er særlig viktig for unge og nye generasjoner samiskspråklige. Vi kan også sørge for at mer offentlig informasjon blir tilgjengelig på samisk. Ikke minst kan vi bevilge penger til gode prosjekter som fremmer språket.

Men vi er likevel helt avhengige av ildsjelene som med sitt engasjement rundt omkring i Sameland gjør en betydelig innsats i hverdagen for de forskjellige samiske språkene.

Jeg er derfor glad for at vi har denne anledningen til å gi en honnør til to av disse ildsjelene her i dag. De to som i år deler prisen er Jouni Moshnikoff og Harald Gaski.

Før jeg deler ut prisen på vegne av de nordiske sameministrene og sametingspresidentene, vil jeg be bedømningskomiteens leder, Inger Marie Gaup Eira, om å legge fram komiteens begrunnelse for hvorfor nettopp disse er årets prisvinnere.

Komiteens begrunnelse

Jeg vil takke bedømningskomiteen for det arbeidet de har gjort. Jeg vet de har hatt en utfordrende jobb med å velge ut prisvinnere blant de mange verdige kandidater det har kommet inn forslag på. Det er en kompetent komité som består av medlemmer med inngående kunnskaper om ikke bare samisk språk og språkarbeide, men også samisk kultur og samfunnsliv.

Jeg vil nå be Jouni Moshnikoff og Harald Gaski komme fram for å ta i mot språkprisens synlige bevis - diplom og sjekk, og benytter samtidig anledningen til å takke dere begge for fremragende og forbilledlig innsats til fremme av det samiske språket.

Til toppen