Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Handlingsplan mot fattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen har et bredt forebyggende perspektiv på fattigdom. Det legges vekt på å gjøre noe med forhold som bidrar til å skape og opprettholde fattigdom innenfor oppvekstmiljø og utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked og arbeidsliv og innenfor velferdsordningene. Regjeringen følger i statsbudsjettet for 2010 opp handlingsplan mot fattigdom med en styrking av den særlige innsatsen mot fattigdom på 1 028,6 mill kroner.

Regjeringen har et bredt forebyggende perspektiv på fattigdom. Det legges vekt på å gjøre noe med forhold som bidrar til å skape og opprettholde fattigdom innenfor oppvekstmiljø og utdanningssystem, innenfor arbeidsmarked og arbeidsliv og innenfor velferdsordningene. Regjeringen følger i statsbudsjettet for 2010 opp handlingsplan mot fattigdom med en styrking av den særlige innsatsen mot fattigdom på 1 028,6 mill kroner.

Regjeringen har satt seg som mål å avskaffe fattigdom. Dette krever en bred og langsiktig innsats. Sentrale elementer i denne innsatsen er:

·         En økonomisk politikk som legger til rette for høy sysselsetting, stabil økonomisk vekst og bærekraftige velferdsordninger

·         Videreutvikling av den nordiske velferdsmodellen

·         Et bredt forebyggende perspektiv

·         Målrettede tiltak mot fattigdom.

 

Regjeringen la sammen med forslaget til statsbudsjett for 2007 fram en handlingsplan mot fattigdom. Handlingsplanen inngår i en samlet politikk for sosial utjevning, inkludering og fattigdomsbekjempelse. Hovedinnsatsområdene i planen er:

·         Tiltak for at alle skal gis mulighet til å komme i arbeid

·         Tiltak for at alle barn og unge skal kunne delta og utvikle seg

·         Tiltak for å bedre levekårene for de vanskeligst stilte.

 

Arbeidsdepartementet koordinerer Regjeringens innsats mot fattigdom. Handlingsplan mot fattigdom omfatter, i tillegg til tiltak på Arbeidsdepartementets budsjettområde, tiltak som sorterer under Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Kulturdepartementet.

 

 


Handlingsplan mot fattigdom (pdf)
  

  
Handlingsplan mot fattigdom
Status 2008 og styrket innsats 2009 (pdf)

 

 

 

Til toppen