Historisk arkiv

Historisk arkiv

Helse og bruk av helsetjenester – forskjeller mellom kvinner og menn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet


Helse og bruk av helsetjenester – forskjeller mellom kvinner og menn (PDF - 2,17 MB)