Historisk arkiv

Evaluering av saksbehandlingsreglene for domstolene i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Psykolog Katrin Koch har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet gjennomført en evaluering av de nye saksbehandlingsreglene i barneloven.

I 2004 ble det innført nye regler for behandling av barnefordelingssaker. Psykolog Katrin Koch har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet gjennomført en evaluering av de nye saksbehandlingsreglene. Evalueringsrapporten kan du lese her.