Historisk arkiv

Handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009 - 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske,homofile, bifile og transpersoner
2009-2012 kan lastes ned her.

Statusrapport 2011: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner kan lastes ned her.