Historisk arkiv

Regjeringen Stoltenberg II

Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen har over lengre tid hatt en innsats mot kjønnslemlestelse gjennom flere handlingsplaner. Her presenterer vi status for de tiltakene fra Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011) som er avsluttet eller videreført i ordinær drift, og som derfor ikke videreføres som tiltak i Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012).

Sluttrapport for regjeringens Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011)