Historisk arkiv

Handlingsplan mot tvangsekteskap,kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Handlingsplan mot tvangsekteskap , kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016) ble lansert av regjeringen den 27.2.2013.

Forebyggende arbeid og styrking av kompetansen i hjelpeapparatet er blant de viktigste nye tiltakene i den nye handlingsplanen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.Regjeringen viderefører også de store tiltakene som allerede er etablert.

Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016)

Action plan against forced marriage, female genital mutilation and servere restrictions on young people`s freedom (2013-2016)