Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Endring av næringsdeklarasjonsdirektivet - konsultasjonsrunde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

EU-kommisjonen har presentert et diskusjonsnotat i forbindelse med endringen av næringsdeklarasjonsdirektivet (direktiv 90/496/EF). Generaldirektoratet for helse og forbrukerbeskyttelse (DG SANCO) ber om innspill til diskusjonsnotatet som et ledd i en konsultasjonsprosess. Frist for innspill til Kommisjonen er 14. juli 2006.

Endring av næringsdeklarasjonsdirektivet - konsultasjonsrunde

EU-kommisjonen har presentert et diskusjonsnotat i forbindelse med endringen av næringsdeklarasjonsdirektivet (direktiv 90/496/EF). Som en oppfølging av konsultasjonsrunden om næringsdeklarasjonsdirektivet i 2003 og den etterfølgende vurderingen fra 2004, har EU-kommisjonen utarbeidet et diskusjonsnotat som identifiserer hvilke tekniske saker som må vurderes nærmere, og som oppsummerer innspillene mottatt i 2003. I notatet peker Kommisjonen også på hvilke andre saker som må vurderes endret ved en endring av direktivet.

Lenke til diskusjonsnotatet på Kommisjonens hjemmeside

Mer informasjon om konsultasjonsrunden på Kommisjonens hjemmeside

Generaldirektoratet for helse og forbrukerbeskyttelse (DG SANCO) ber om innspill til diskusjonsnotatet som et ledd i en konsultasjonsprosess. Frist for innspill til Kommisjonen er 14. juli 2006.

Helse- og omsorgsdepartementet vil sette pris på å få kopi av norske innspill som blir sendt til Kommisjonen.