Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Finsk formannskap i EU andre halvår 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

1. juli 2006 overtok Finland formannskapet i EU. Her kan du lese om saker Finland vil prioritere på helseområdet.

Finsk formannskap i EU andre halvår 2006

1. juli 2006 overtok Finland EU-formannskapet etter Østerrike. På helseområdet vil Finland prioritere følgende saker:

"Health in all Policies"

Hovedbegivenheten for det finske formannskapet på helseområdet er høynivåkonferansen "Health in All Policies" som finner sted i Kuopio 20-21 september. Formålet med konferansen er å rette søkelyset på hvordan befolkningens helse kan forbedres gjennom iverksettelse av tiltak på andre politikkområder enn helse. Hovedfokus under konferansen vil være tiltak på EU-nivå, ikke bare med henvisning til EUs gjennomgående mandat om å beskytte og fremme helse gjennom sin generelle politikkutøvelse, men også mht mer målrettede tiltak. Konferansen vil bestå av plenumsesjoner og workshops på spesielle områder. Norge har deltatt i forberedelsesmøter (dialogmøter) til konferansen, representert ved Sosial- og helsedirektoratet.

Pandemisk influensa

Fortsatt følges medlemslandenes arbeid med pandemiberedskap i samarbeidet med smittevernbyrået i Stockholm, ECDC. Rådsmøtets diskusjoner i juni 2006 om etablering av strategisk lager for antivirale legemidler vil bli fulgt opp i høst.

Legemidler og medisinske produkter:

Det nylig etablerte "Legemiddelforumet" vil møtes for første gang under det finske formannskapet (september), og EFTA-landene er invitert til å delta. Det legges opp til ministerdeltakelse i forumet. Videre er EFTA invitert til å delta med en representant i hver av de tre arbeidsgruppene som er etablert under dette initiativet.

Forordningen om avanserte terapier står på foreløpig dagsorden til rådsmøtet i månedsskiftet november/desember. Forordningen har flere elementer av politisk og økonomisk interesse.

Mattrygghet

Første konsultasjonsrunde om EUs merkeregelverk for mat ble avsluttet i juli. Oppfølgingen vil stå sentralt på høstens helseagenda. Likedes vil "pakken" med rettsakter som omhandler ulike "Food improvement agents" vies mye oppmerksomhet. Den vil muligens allerede bli satt på agendaen for rådsmøtet i november/desember.

Alkoholstrategien:

Det ser nå ut til at den bebudede alkoholstrategien ikke vil bli fremlagt før til Rådsmøtet i slutten av november. Kommisjonen holder kortene tett til brystet, dette bla. for å unngå at ytterligere forsinkelser skal oppstå. 20.-22. november vil det bli arrangert en stor alkoholkonferanse i Helsinki, og konferansen vil fungere som en siste forberedelse før fremleggelsen av alkoholstrategien.

Andre møter:

6.-7. september arrangeres formannskapskonferanse om narkotika i Turku, og 22.-24. november arrangeres et møte for kompetente myndigheter på TCNES ("New and Exisiting Substances) i Helsinki. Det gjøres også oppmerksom på at EUs Menneskerettighetsforum har møte i Helsinki 7.-8 desember. I tillegg til dette er det møter for Chief Dental Officers (22-23. september), Chief Medical Officers (12.-13. oktober) og Chief Nursing Officers (12.-13. oktober), alle i Helsinki.