Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Grønnbok — EUs narkotikapolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Grønnboken "Consultation of Civil Society in the Drugs Field" ble lagt fram 26. juni 2006, og det gjennomføres en åpen konsultasjonsrunde om EUs narkotikapolitikk fram til 30. september.

Grønnbok – EUs narkotikapolitikk

EU-kommisjonen ønsker å bedre dialogen med det sivile samfunn hva angår EUs narkotikapolitikk. I den forbindelse er en grønnbok introdusert med tittelen "Consultation of Civil Society in the Drugs Field". Grønnboken markerer innledningen på en konsultasjonsprosess som vil gi innbyggere som bruker narkotika eller på annen måte er berørt av problemstillingene knyttet til narkotikamisbruk mulighet til å fremføre sine synspunkter.

Konsultasjonsperioden går fra juli til utgangen av september 2006. Kommisjonen og Europeisk overvåkningssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) vil bruke innsamlet data og informasjon som grunnlag for videre politikkutvikling på narkotikaområdet.

Lenke til EU-kommisjonens hjemmeside