Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rester av plantevernmidler i næringsmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Rester av plantevernmidler i næringsmidler

EUs regelverk for rester av plantevernmidler i næringsmidler er gjennomført i forskrift 21. desember 1993 nr 1388 om rester av plantevernmidler mv i næringsmidler. Parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i vegetabilske og animalske næringsmidler er en rammeforordning som vil erstatte dagens EU-direktiver på området. Forordningen inneholder følgende bestemmelser:

  • Hvem som og hvordan det kan fremmes forslag om nye grenseverdier.
  • Hva en søknad skal inneholde.
  • At EFSA (European Food Safety Authority) skal vurdere søknaden og hvordan de skal gjøre dette.
  • At Kommisjonen skal fastsette grenseverdier via Standing Committee on the Food Chain and Animal Health.
  • At det i enkelte tilfeller er mulig å bruke en raskere prosedyre for å fastsette grenseverdier (der det er mulig helsefare, eller hvor matvaren utgjør en svært liten del av kostholdet).
  • At det skal være kontinuerlig overvåking av rester av plantevernmidler i mat og krav til overvåkingsprogrammer.
  • Hva vedleggene til forordningen skal inneholde.