Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Revisjon av EU-regelverket for merking av næringsmidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

EU-kommisjonen gjennomfører fram til 16. juni 2006 en åpen høring i forbindelse med at det skal foretas en større revisjon av regelverket for merking av næringsmidler. Norske aktører inviteres med dette til å komme med innspill til høringen.

Revisjon av EU-regelverket for merking av næringsmidler

EU har erkjent at det gjeldende regelverket for merking av næringsmidler ikke fungerer optimalt i forhold til potensialet. I tillegg kommer at merkedirektivet er en kodifisert versjon av direktiv 79/112/EF, som ble vedtatt i 1979. Både markedet for næringsmidler og forbrukernes behov og forventninger i forhold til næringsmiddelinformasjon har utviklet seg mye siden den gang. Merkeregelverket er likevel innholdsmessig stort sett uendret. På denne bakgrunn har EU igangsatt en større revisjon av merkeregelverket. EU har i denne forbindelse sendt ut et høringsdokument, som har svarfrist 16. juni 2006. Her inviteres både privatpersoner og nasjonale myndigheter til å komme med innspill.

Lenke til høringsdokumentet på EUs hjemmeside

Ettersom den norske merkeforskriften i stor grad er basert på merkedirektivet, vil resultatene av EUs regelverksrevisjon få betydning også for norsk regelverk på området. Norske myndigheter, representert ved Mattilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet, deltar derfor aktivt i dette arbeidet. I denne forbindelse ønsker Mattilsynet og Helse- og omsorgsdepartementet innspill fra norske interessentgrupper.

Innspill bes sendt til: [email protected]

Vennligst merk innspillet med ”sak.nr. 2006/11813”.

Frist for innspill: 24.april 2006.

Mer informasjon på Mattilsynets nettsider

Mer om merking av næringsmidler på departementets nettsider