Historisk arkiv

Varsom, nøyaktig og objektiv - krav til attester og erklæringer fra helsepersonell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Rapport fra arbiedsgruppe oppnevnt av helse- og omsorgsministeren for å vurdere bruk av sakkyndig helsepersonell innen justissektoren

Varsom, nøyaktig og objektiv – krav til attester og erklæringer fra helsepersonell – Rapport 16. mai 2006

Rapporten i PDF-format her