Historisk arkiv

Regjeringen Stoltenberg II

Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge I-1144 B

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Målet er å bidra til at radonnivåene i alle typer bygninger ligger under gitte grenseverdier og at radoneksponeringen i Norge reduseres til et så lavt nivå som praktisk mulig. Strategien skal gjennomføres i femårsperioden 2009-2014.

Strategien kan du lese her.