Historisk arkiv

Kunnskap for fellesskapet - universitetsmuseenes utfordringer (NOU 2006:8)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utredning fra universitetsmuseumsutvalget oppnevnt av Utdannings- og forskningsdepartementet 15. september 2004. Avgitt til Kunnskapsdepartementet 31. mars 2006


Kunnskap for fellesskapet – universitetsmuseenes utfordringer

Norges offentlige utredninger NOU 2006:8

Universitetsmuseumsutvalget har utredet universitetsmuseenes virksomhet innenfor samlingsforvaltning, formidling og forsking. Utvalget har også utredet universitetsmuseenes rolle og organisering i den norske museumssektoren.

Klikk her for å lese utredningen i pdf-format

Klikk her for å lese utredningen i word-format