Historisk arkiv

Orientering om Statsbudsjettet 2007 for universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Budsjettendringer fra 2006 til 2007, dokumentasjon av finansieringssystemet, aktivitetskrav og måltall og målstruktur.

Budsjettendringer fra 2006 til 2007, dokumentasjon av finansieringssystemet, aktivitetskrav og måltall og mål for institusjonene.

 

Klikk her for å åpne orientering om forslag til statsbudsjettet for 2007 for universiteter og høyskoler.