Historisk arkiv

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2008 for universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Budsjettendringer fra 2007 til 2008, dokumentasjon av finansieringssystemet, aktivitetskrav og måltall og målstruktur.

Budsjettendringer fra 2007 til 2008, dokumentasjon av finansieringssystemet,  aktivitetskrav og måltall og målstruktur.

Klikk her for å lese orientering om forslag til statsbudsjett 2008 for universiter og høyskole.