Historisk arkiv

Analyse av barnehagestatistikk september 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og gir en vurdering av status i barnehagetilbud og – ventelister pr. september 2007 for alle landets kommuner, og viser utviklingen siden september 2006.

Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og gir en vurdering av status i barnehagetilbud og – ventelister pr. september 2007 for alle landets kommuner, og viser utviklingen siden september 2006.
Rapporten beskriver blant annet utviklingen i bruk av ulike oppholdstider i barnehagen, antall barn på venteliste samt kommunenes vurdering av når de vil kunne oppnå full barnehagedekning.

Klik på denne lenken for å åpne rapporten om status for utbygging og ventelister