Historisk arkiv

Veileder om kommunens tilsyn med barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en egen veileder om kommunens tilsyn med barnehager. Veilederen distribueres til alle landets kommuner og fylkesmenn.

Veileder om kommunens tilsyn med barnehager

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Denne oppgaven er særlig viktig for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen. Kommunen må utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende. Barnehageloven med forskrifter, inkludert rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, formidler samfunnets krav og forventninger til verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåter og innhold i barnehagene.

Last ned Veileder om tilsyn (PDF-format)

Veilederen distribueres til alle landets kommuner og fylkesmenn.

Tilsynsdokumenter, hjelpemidler og eksempler som kan brukers i kommunens tilsynsarbeid finner du her.

Offentlige institusjoner kan bestille veilederen fra:
Departementenes servicesenter
Kopi- og distribusjonsservice
www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Husk å oppgi publikasjonskode F-4226 B