Historisk arkiv

Orientering om statsbudsjettet 2009 for universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2009 for universiteter og høyskoler.

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2009 for universiteter og høyskoler

• Budsjettendringer fra 2008 til 2009

• Dokumentasjon av finansieringssystemet

• Aktivitetskrav og måltall

• Målstruktur

Lenke til dokument her