Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ordliste: Norsk-engelsk for utdanningssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har publisert en norsk-engelsk ordbok for utdanningssektoren. Boken inneholder engelsk oversettelse av sentrale ord, navn og begreper.

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet har publisert en norsk-engelsk ordliste for utdanningssektoren.  

Listen inneholder engelsk oversettelse av sentrale ord, navn og begreper innenfor utdanningssektoren. 

 

 

Ordlisten vil etter planen bli utvidet med et tillegg bestående av fagbetegnelser, skoleeksamener, vitnemål og høgskoleutdanninger.