Forsiden

Historisk arkiv

Rutiner 2009: Rapportering av Årsmelding for barnehager

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Rapporteringen av Årsmelding for barnehager per 15.12, også kalt KOSTRA-skjema 16, skjer elektronisk gjennom rapporteringsløsningen BASIL. (Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning)

Rapporteringen av Årsmelding for barnehager per 15.12, også kalt KOSTRA-skjema 16, skjer elektronisk gjennom rapporteringsløsningen BASIL. (Barnehage-Statistikk-InnrapporteringsLøsning). Statistisk sentralbyrå vil sørge for overføring av dataene til KOSTRA når rapporteringen er avsluttet.

BASIL (https://www.basil.no) åpner for rapportering fra barnehagene 15. desember 2009. Hver enkelt barnehage vil da kunne logge seg på løsningen med brukernavn og passord som den har fått tildelt fra kommunen. BASIL inneholder brukerveiledninger som hjelper til med utfyllingen av skjemaet underveis. Kommunens frist for å godkjenne barnehagenes årsmeldinger i BASIL er 15. januar 2010.

Årsmeldingen danner grunnlag for tildeling av statstilskudd til drift av barnehager. Barnehagen skal derfor i tillegg til den elektroniske utfyllingen, sende en signert utskrift av skjemaet til kommunen. Kommunen vil, på samme måte som tidligere, søke fylkesmannen om statstilskudd til drift av barnehager på vegne av alle barnehagene i kommunen. Kommunens frist for å sende inn søknad om statstilskudd er også 15. januar 2010.  

Spørsmål ved teknisk løsning rettes mot IST, faglige spørsmål rettes til SSB. Kontaktinformasjon finnes på https://www.basil.no 

Last ned årsmeldingsskjemaet her.

Last ned faglig veiledning her.

Last ned teknisk brukerveiledning her.