Historisk arkiv

Skolefakta august 2012: Mer variert og praktisk skoledag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Om få dager vil 800 000 elever starte et nytt skoleår i grunnskole og videregående opplæring. For mange vil dette skoleåret bringe med seg viktige endringer.

Om få dager vil 800 000 elever starte et nytt skoleår i grunnskole og videregående opplæring. For mange vil dette skoleåret bringe med seg viktige endringer.

Lenke til faktaarket