Historisk arkiv

Strategi for ungdomstrinnet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta. Satsingen er videreført som en del av regjeringens Lærerløftet – på lag for kunnskapsskolen .

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving.
Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

I dette strategidokumentet redegjør vi for regjeringens mål, hovedelementene i de prioriterte satsingene og rollene og ansvarsområdene som de ulike aktørene har.

Deltakende organisasjoner i Gnist-partnerskapet har gitt viktige innspill til dette dokumentet.