Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fagskoleutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er oppnevnt et offentlig utvalg som skal gjennomgå fagskolesektoren. Utvalget overleverte sin utredning til kunnskapsministeren 15. desember 2014.

Utvalgets oppdrag:

 • Utvalget skal se på hvordan det best kan legges til rette for at studenter på en hensiktsmessig måte kan bevege seg mellom fagskoler og høyskoler og universiteter.
 • Utvalget skal gjøre en vurdering av hva det betyr at fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet.
 • Utvalget vil kunne se på opptaksgrunnlag, herunder fagbrev og generell studiekompetanse samt læringsutbytte.
 • Det vil være aktuelt å endre betegnelsen fagskolepoeng etter at utvalget har foretatt en nærmere gjennomgang.
 • Utvalget skal vurdere dagens finansieringsordning for fagskoler og utrede alternative modeller for gjeninnføring av statlig finansiering av fagskolene. 

Utvalget har vært ledet av professor Jan Grund. Kunnskapsdepartementet har vært sekretariat for utvalget.

Utvalgets andre medlemmer:

 • Solfrid Lind, administrerende direktør, Oslo
 • Ivar Lien, rektor, Gjøvik
 • Bård Inge Thun, nasjonal fagskolekoordinator, Stavanger
 • Jonny Pettersen, teamleder, Notodden
 • Malin Vangsnes, student, Oslo
 • Helge Halvorsen, seniorrådgiver, Oslo (fratrådt april 2014)
 • Trude Tinnlund, LO-sekretær, Oslo
 • Johanne Marie Trovåg, studieleder, Haugesund
 • Marta Grongstad, studieleder, Oslo
 • Astrid Kristin Moen Sund, seniorrådgiver, Oslo
 • Trond Bergene, spesialrådgiver, Oslo
 • Kristin Vik, spesialrådgiver, Oslo
 • Stein Kristiansen, fylkesutdanningssjef, Aust-Agder
 • Kjersti Grindal, seniorrådgiver, Oslo

Kom med innspill til utvalget: [email protected]

Sekretariatet for utvalget v/ Joakim Bakke: e-post: [email protected], tlf: 906 56 276

Referat fra utvalget

Regionale seminarer

Presentasjoner fra møte på Gjøvik 04.12.13:

Presentasjoner fra møte i Trondheim 13.02.14:

Presentasjoner fra møte på Sola 20.03.14:

Presentasjoner fra møte i Tromsø 27.03.14:

Innkallinger til utvalgsmøter

Generelle innspill

Annet

Rapport utarbeidet av NIFU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet for bruk i utvalgsarbeidet: Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Link til rapport:http://www.nifu.no/news/ingen-positiv-effekt-av-at-fylkene-har-ansvar-for-fagskolene/

Til toppen