Historisk arkiv

Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeidZapera Receptor Norway AS.
På oppdrag fra Mandag Morgen i samarbeid med Miljøverndepartementet.

Last ned undersøkelsen (pdf)

Om undersøkelsen:
Intervjuene ble gjennomført i mars 2008 av Zapera Receptor Norway. Bedriftene i undersøkelsen er et representativt utvalg av 500 bedrifter (AS og ASA) i Norge basert på omsetningstall og med mer enn 50 ansatte. Respondentene er en representant for bedriftens toppledelse som kan uttale seg om bedriftens klimastrategi/klimapolitikk.