Historisk arkiv

Veileder i utredningsarbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Veileder i utredningsarbeid er til bruk for ledere og saksbehandlere i statsforvaltningen. Formålet er å informere om gjeldende regelverk, gi råd og veiledning for å øke forståelsen av kravene til godt utredningsarbeid. Målsettingen er å bedre kvaliteten i dokumentasjonen som benyttes i overordnete beslutningsprosesser.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet er ansvarlig for stoffet som er utarbeidet med bidrag fra Statskonsult AS og med bred deltakelse fra departementene.

  • Utredningsinstruksen med veileder i utredningsarbeid (PDF)
    Foreliggende utgave er 2. opplag av veilederen, ajourført pr. april 2007.  Endringene består av en del presiseringer og utdypinger av teksten samt en rekke oppdateringer av  referanser og navn etc.