Historisk arkiv

Aldersgrensene i staten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet denne oversikten over aldersgrensene for ansatte i staten og øvrige medlemmer i Statens pensjonskasse. Alminnelige aldersgrense er 70 år, men det finnes også lavere særaldersgrenser. En stillings aldersgrense er som oftest en annen enn en arbeidstakers pensjonsalder, som er det tidspunkt da arbeidstakeren kan fratre med løpende alderspensjon.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet denne oversikten over aldersgrensene for ansatte i staten og øvrige medlemmer i Statens pensjonskasse. Departementet tar forbehold om at feil og utelatelser kan forekomme. Departementet understreker at aldersgrenser kan bli endret i fremtiden.

Her finner du oppdatert oversikt over aldersgrensene i staten