Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Veileder - publikasjonskode H-2228

Veilederen retter seg mot de departementene som har ansvarsområder som berører kommunesektoren, og tar sikte på å gi en innføring i bakgrunn og intensjon med konsultasjonsordningen, hvordan ordningen er bygget opp og organisert og hvilke rutiner som må følges når konsultasjonsarenaen skal benyttes.

 

Denne veilederen ble erstattet med ny veileder i 2015.

Den nye veilederen er tilpasset møtestruktur og øvrige endringer i konsultasjonsordningen.

Ny veileder: Rettleiar for konsultasjonsordninga - regjeringen.no

 

Konsultasjonsordningen er en fast arena for dialog og samarbeid mellom regjeringen og kommunesektoren representert ved KS om det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner. Denne veilederen retter seg mot de departementene som har ansvarsområder som berører kommunesektoren, og tar sikte på å gi en innføring i bakgrunn og intensjon med konsultasjonsordningen (kapittel 1), hvordan ordningen er bygget opp og organisert (kapittel 2) og hvilke rutiner som må følges når konsultasjonsarenaen skal benyttes (kapittel 3-5).

H-2228 Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS (pdf-format).