Historisk arkiv

Historisk arkiv

Planlegging etter plan- og bygningsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Veilederen gir en kort og enkel fremstilling av innholdet i plandelen av plan- og bygningsloven og hvordan plansystemet fungerer.

Veilederen er erstattet av nettsider med innføing i i plansystemet og prosessene

Veilederen skal vise hvordan utfordringer håndteres gjennom loven og betydningen og praktiseringen av den. Vi håper at veilederen bidrar til forståelse for nødvendigheten av planlegging og at den er til nytte for folkevalgte, planleggere, konsulenter og andre som ønsker en rask innføring i planlegging etter den nye loven. Paragrafene i margen linker deg direkte til lovkommentaren.

Planlegging etter plan- og bygningsloven (pdf) (2009)