Historisk arkiv

T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011

For å fremme en bærekraftig utvikling har plan- og bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om at det hvert fjerde år skal utarbeides et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 

T-1497, 2011
ISBN 978-82-457-0453-2

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (pdf-3Mb) 

For å fremme en bærekraftig utvikling har plan- og bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om at det hvert fjerde år skal utarbeides et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

Pressemelding