Tidligere statssekretær Janne Sjelmo Nordås (Sp)

(Perioden 03.10.2007-01.10.2009)

Født: 1964

 

Politiske verv

2007-

Statssekretær, Kommunal- og regionaldepartementet

2007

Fylkesråd for næring, Nordland

2003-2007

Gruppeleder, Senterpartiets fylkestingsgruppe i Nordland og medlem, komité for plan og økonomi

2005-2007

Første vara, Stortinget

2003-2007

Styremedlem og medlem, arbeidsutvalget KS Nordland

2003-2007

Medlem, Landsdelsutvalget for Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

1999-2007

Medlem, Nordland fylkesting

1999-2003

Nestleder, komité for utdanning og kompetanse

1999-2003

Medlem, Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

1995-2003

Formannskapsmedlem og gruppeleder i kommunestyret, Hattfjelldal kommune

1992-2003

Medlem, Hattfjelldal kommunes naturforvaltningsutvalgYrkeserfaring

1987-2003

Gårdsdrift med melkeproduksjon

1998-2003

Ferie- og avlastningshjem for barn og ungdom på egen gård

Lærer, Varntresk opplæringssenter

Medarbeider og avdelingsleder, Coop Hattfjelldal

Medarbeider, reiselivsbedriftUtdanning

 

Informasjonsledelse I og II, Høgskolen i Bodø

 

Kommunaløkonomi og -ledelse, Høgskolen i Nord-Trøndelag

 

Eksamen artium, Mosjøen videregående skoleAndre verv

2004-2007

Leder, Nordland Senterparti

2004-2007

Medlem, Senterpartiets kommunalutvalg

1999-2004

Nestleder og leder, Nordland Senterkvinner

Styremedlem, Hattfjelldal og Grane næringsforum

Plan- og byggekomité, Varntresk oppvekstsenter

Til toppen