Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Rundskriv V-8B/2013 Sats for statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kulturdepartementet

Fylkesmennene

Nr.                         Vår ref                         Dato
V-8B/2013   11/4007   20.03.2013

 

Sats for statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2013

Vi viser til vårt rundskriv V–6B/2013 av 6. februar 2013, hvor det fremkommer at satsen for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn for 2013 vil bli kunngjort på Kulturdepartementets nettsider og i et rundskriv til fylkesmennene, så snart den foreligger.

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke i 2013, er 419 kr per medlem.

Vedlagt følger en nærmere redegjørelse for fastsettingen av satsen, som legges ut på Kulturdepartementets nettsider.

 

Med hilsen

Lars Audun Granly e.f.
ekspedisjonssjef

Geir Telstø
seniorrådgiver

 

 

Vedlegg: Redegjørelse for fastsettingen av satsen

Kopi: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd, Islamsk Råd Norge