Historisk arkiv

Historisk arkiv

Forskrift om endring av forskrift 9. mars 2005 nr. 224 om veterinærvakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 27. juni 2006 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 24 og § 26 nr. 3.

Tilhørende lov