Historisk arkiv

M-1/2008 - Midler til bygdeutvikling 2008. Midler til seterprosjekt 2008. Midler til frukt- og bærproduksjon - reiseliv - kulturlandskap 2008. Midler til oppfølging av tiltak i regionale handlingsprogram for økologisk landbruk 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Tildeling på fylkesnivå